Tuesday, March 7, 2017

Brunhilda. f6l3

Brunhilda. f6l3, franská královna; dcera vizigótského krále, 567 provdána za krále Austrásie Sigeberta. Sňatkem vyvolány krvavé boje s jeho bratrem Chilpenchem I. a Frenegundou; od 575 B regentkou v Austrásii a po smrti Frenegundy v celé franské říši. Za jeji vlády zesílila moc šlechty a osamostatnil se majordomát; svržena Chlotbarem II.

No comments:

Post a Comment