Tuesday, March 7, 2017

Disperzní prvky

disperzní prvky, rozptýlené prvky, geo-chem. chem. prvky, které nevytvářejí samostatné nerosty; tvoří pouze izomorfní příměsi v jiných nerostech, disperzní relace [dy-], fyz. integrální vztahy mezi reálnou a imaginární částí rozptylové amplitudy. Vyjadřují vztah mezi pružným rozptylem a všemi nepružnými procesy.

No comments:

Post a Comment