Wednesday, March 8, 2017

Dulles

Dulles [dales] John Foster, 1888 — 1959, amer. právník a politik. 1919 poradce delegace USA na mírové konferenci v Paříži Mél velký vliv na amer. zahr. polit, po 1945; podílel se na vypracování Marshallova plánu a zal. NATO; 1953-59 státní tajemník USA. Zastánce studené války a polit, z pozice sily.

No comments:

Post a Comment